Model IS-LM-BP


Funkce počítačového modelu IS-LM-BP:

Počítačový model IS-LM-BP umožňuje sledovat pohyb křivek IS-LM v závislosti na zadaných parametrech. Uživatel má možnost zvolit, jedná-li se o situaci v systému pružných či pevných měnových kurzů, jedná-li se o pohyb křivky IS či křivky LM a dále jedná-li se o pohyb doleva (snížení [-]) či o pohyb směrem doprava (zvýšení [+]).

Dalším parametrem, který je možné nastavit je technický koeficient r, který určuje zpomalení fází animace, aby bylo možné použít tento model na počítačích různého výkonu.

Po spuštění demonstrace dojde k postupnému vykreslení vývoje jednotlivých křivek a okomentování tohoto vývoje. Výchozí stav modelu je znázorněn modrými křivkami. Stav po posunu křivek je znázorňován zelenou barvou. Barevně je také odlišen stav, kdy je platební bilance v rovnováze (modrou barvou), od stavu nerovnováhy platební bilance (červenou barvou).