Model IS-LM-BP


Příklady použití modelu

:

Ukázka číslo 1: Monetární expanze při pevném měnovém kurzu:

Při monetární expanzi se křivka LM přesune doprava dolů z LM do LM'.

V důsledku poklesu úrokové míry je platební bilance nevyrovnaná a působí silný tlak na znehodnocení měnového kurzu. Centrální banka musí intervenovat, prodává své devizové rezervy a domácí nabídka peněz tedy klesá. Výsledkem je posun křivky LM zpět doleva nahoru až do její původní pozice.

Monetární politika v režimu pevného měnového kurzu je neúčinná.

 

Ukázka číslo 2: Monetární expanze při pružném měnovém kurzu:

Posuny křivky LM doprava v režimu pružných směnných kurzů (například v důsledku monetární expanze, tj. zvýšení peněžní zásoby) lze dosáhnout zvýšení čistého exportu a v důsledku toho i zvýšení výstupu a zaměstnanosti.

V důsledku zvýšení NX totiž dojde k posunu křivky IS doprava nahoru. Tento posun vrátí ekonomiku zpět do rovnováhy na křivku BP.

Tato politika se nazývá "ožebrač bližního svého", protože má-li vzrůst náš export, musí zákonitě dojít ke zhoršení obchodní bilance našich zahraničních partnerů.