Model IS-LM


Počítačový model IS-LM:

Počítačový model IS-LM je určen k tomu, aby umožnil sledovat změny křivek IS a LM v závislosti na uživatelem zadaných parametrech. Model nepracuje s absolutními čísly jednotlivých proměnných, ale s jejich relativními vztahy. Hodnoty se mu proto zadávají formou procentní výše základní hodnoty. Současná hodnota je tedy 100 %. Nová křivka je vždy vykreslena z hodnot původní křivky přepočtených v daném poměru. Uživatel bui může sledovat změny ve vztahu k přednastaveným křivkám, nebo si v průběhu práce s modelem určit vlastní základní křivky. Program pro každou novou křivku vypočítává rovnovážnou úroveň důchodu a úrokové míry.

Poznámka: Parametry přednastavených křivek IS a LM jsou čistě učebnicové, nejsou určeny k zobrazení některé konkrétní ekonomiky.


Nastavované hodnoty a jejich povolený rozsah:

Parametr:

Popis:

Maximum:

Minimum:

M

Peněžní zásoba

500 %

1 %

P

Cenová hladina

1000 %

20 %

h

Citlivost poptávky po reálných zůstatcích na úrokovou míru

1000 %

2 %

k

Citlivost poptávky po reálných zůstatcích na důchod

1000 %

1 %

A

Autonomní výdaje

200 %

10 %

alfa

Multiplikátor vládních výdajů

1000 %

1 %

b

Citlivost investic na úrokovou míru

1000 %

1 %Vypočítávané hodnoty:

Hodnota:

Popis:

Y

Rovnovážná úroveň důchodu

i

Rovnovážná úroková míraZobrazení modelu:

Uživatelem zadané relativní hodnoty jsou vztaženy k původním, černě zobrazeným křivkám IS a LM (IS je klesající, LM rostoucí křivka). Červeně je vykreslena nová křivka IS a modře nová křivka LM. Pokud došlo ke změně parametrů pouze jedné z křivek, druhá zůstane vykreslena na svém původním místě. Pokud chce uživatel změnit základní křivky, ke kterým jsou vztaženy jím zadané parametry, stačí po vykreslení jakékoli kombinace křivek IS a LM kliknout na tlačítku "Pocatek". Od té chvíle budou výchozí křivky změněny a všechny výpočty budou odvozovány od těchto nových křivek. Současně budou všechny parametry "anulovány", tedy vráceny na hodnotu 100 %.