Demoverze interaktivní učebnice makroekonomie


          Demoverze interaktivní učebnice makroekonomie je určena jako doplněk k učebnicím či skriptům základního kurzu makroekonomie. Obsahuje popis několika makroekonomických modelů s možností prozkoumat chování těchto modelů v závislosti na uživatelem zadaných parametrech.

          Cílem této učebnice není nahradit přednášky nebo cvičení, ale naopak. Tato aplikace se snaží tyto přednášky a cvičení doplnit, tak aby usnadnila lepší pochopení jednotlivých modelů. Na rozdíl od grafů v učebnici totiž dovoluje zkoumat chování ekonomických funkcí, interakci a vzájemné vztahy mezi těmito funkcemi a hledat rovnováhu v různých situacích.

          Popis ovládání této učebnice a řešení obvyklých problémů s jejím provozem získáte, kliknete-li na tlačítko Stručný návod

          K vlastním modelům se dostanete, kliknete-li na tlačítko Makroekonomické modely

          Kliknutím na tlačítko Příloha, přejdete na internetovou verzi skript T. Cahlík - Makroekonomie, doplněných o odkazy na jednotlivé interaktivní modely. V těchto skriptech najdete u každého modelu, ke kterému je v této aplikaci vytvořena interaktivní verze, tlačítko Interaktivní model, které Vás přenese na stránky daného interaktivního modelu (v kapitolách 4, 6, 12 a 16).
Makroekonomické modely Stručný návod