Návod k použití interaktivní učebnice makroekonomie


Práce s učebnicí:

Z hlavního menu se kliknutím na volbu "Makroekonomické modely" dostanete na seznam dostupných modelů. Každý model je v tomto seznamu stručně popsán. Kliknutím na jeho název nebo číslo se dostanete na stránky o tomto modelu.

První stránka o každém modelu Vás seznámí s tím, co počítačový model umožňuje, jaké můžete nastavit parametry a jejich povolený rozsah. Na konci tohoto popisu jsou vždy odkazy na stránku, která obsahuje makroekonomický popis tohoto modelu, na ukázky použití modelu a tlačítkem "Spustit model" můžete model nastartovat. Pokud se Vám při práci s modelem zobrazí místo výsledného grafu nápis "Chyba" nebo "Chybné zadání dat - mimo povolený rozsah!!!", znamená to, že některý z Vámi zadaných parametrů leží mimo rozsah povolený pro tuto proměnnou.

 

Problémy při práci s učebnicí:

 • "Ke spuštění tohoto modelu potřebujete pohlížeč, který umí interpretovat aplety v jazyce JAVA"

  Pokud se Vám na stránce, kde by měl být spuštěn interaktivní model zobrazí toto chybové hlášení, znamená to, že Váš prohlížeč neumožňuje spouštět aplety v jazyce JAVA.

  Řešení:

  Pokud prohlížeč neumí spouštět aplety v jazyce JAVA potom je jedinou možností nainstalovat do počítače takový prohlížeč, který to umí. Je doporučeno použití MS Internet Exploreru ve verzi 3.0 a vyšší nebo Netscape Navigatoru 4.0 a vyšší. Instalace české verze MS Internet Exploreru verze 3.0 pro Windows 95 je obsažena na instalační disku této učebnice v adresáři IE3W95


 • Místo interaktivního modelu se zobrazuje jen šedý obdelník

  Tato chyba je ovykle způsobena tím, že ve Vašem prohlížeči není povoleno používat aplety či programy v jazyce JAVA

  Řešení:

  Pokud je ve Vašem prohlížeči zakázáno spouštění programů v jazyce JAVA, je nutné toto spouštění povolit. Toho docílíte určitou změnou v preferencích či nastavení Vašeho prohlížeče, avšak u každého prohlížeče se to nastavuje trochu jinak.

  V případě MS Internet Exploreru 3.0 je nutné jít v menu Zobrazit na volbu Možnosti. Tam potom v listu Zabezpečení zaškrtnout volbu Spouštět programy v jazyku JAVA.

  Pokud používáte Netscape Navigator 4.0 je potřeba jít v menu Edit na volbu Preferences. V zobrazeném okně aktivovat skupinu Advanced a zaškrtnout políčko Enable JAVA.

  V jiných prohlížečích je postup obvykle podobný. Je nutné najít někde v menu volbu typu Enable JAVA, JAVA či podobnou a zaškrtnout ji či jinak ji aktivovat.