Model spojnicového grafu z vybraných dat


Tento model umožňuje vykreslení vývoje vybraných makroekonomických údajů z České republiky v čase ve formě tzv. "scatter plotu" - bodového (spojnicového) grafu, přičemž na ose X je vykreslována jedna časová řada a na ose Y druhá.

Tohoto modelu je možné použít ke zjištění, jestli existuje například alespoň přibližně lineární (parabolický ap.) vztah mezi empirickými daty o České republice. Jedním z typických příkladů "scatter plotu" je Phillipsova křivka, která na ose X zobrazuje míru nezaměstnanosti a na ose Y míru inflace.

Data, kterými tento model disponuje, jsou vybrána z oficiálních statistik a jsou z let 1990 až 1996. Jsou zde obsaženy: Růst HDP, vývoj indexu spotřebitelských cen, vývoj míry nezaměstnanosti a vývoj schodku / přebytku státního rozpočtu.

Uživatel má možnost zvolit, která data budou zobrazena na ose X, a která na ose Y. Po kliknutí na tlačítko "vykresli" bude graf zobrazen. Pokud bylo navíc zaškrtnuto políčko "popisky", budou v grafu zobrazeny údaje s popisem, kterému roku daný údaj odpovídá.


Použitá data: Údaje o vývoji české ekonomiky v letech 1990 - 1996

Ukazatel:

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Růst HDP

-1,2

-14,2

-6,4

-0,9

2,6

4,8

4,4

Index spotřebitelských cen

9,6

56,6

11,1

20,8

10

9,1

8,8

Míra nezaměstnanosti

0,8

4,1

2,6

3,5

3,2

2,9

3,1

Schodek státního rozpočtu

1,6

-0,6

-0,2

1,3

0,9

0,6

-