Model zobrazení časových řad dat z vybraných zemí CEEC


Tento model slouží k zobrazení časových řad vytvořených z údajů o vývoji vybraných středoevropských zemí. Model disponuje daty z České Republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, ve většině případů z let 1990 - 1996.

Na ose X je znázorněn čas (v tomto případě roky), na ose Y jsou zobrazována data z jednotlivých zemí.

Uživatel má možnost zvolit, která časová řada bude zobrazena.

Možnosti jsou: Růst HDP, vývoj indexu spotřebitelských cen, vývoj míry nezaměstnanosti a vývoj schodku [-] / přebytku [+] státního rozpočtu.

Dále si uživatel může vybrat země, jejichž data budou zobrazena. Údaje z jednotlivých zemí jsou barevně rozlišeny a lze zobrazit libovolnou kombinaci čtyř dostupných zemí (tedy od jedné země až po všechny čtyři).