Nastavení

Zeměpisná databáze

Pokud máme nainstalováno více zeměpisných databází pro různé oblasti, můžeme zde zvolit oblast, která se právě používá.

Zachovávat datum souboru po zápisu změn ve fotce

Pokud je použito toto nastavení, po zápisu metadat do fotografie zůstane datum a čas souboru s fotkou nezměněný, tedy typicky zůstane čas pořízení fotografie

Vytvářet zálohy fotek při zápisu

V případě této volby zůstane původní fotka v adresáři s příponou originál, jinak se původní fotka nahradí upravenou fotku

Preferovat české názvy

Program standardně volí české zeměpisné názvy, popřípadě, pokud není český název, mezinárodní názvy. Odškrtnutí tohoto nastavení umožní používat místní názvy. Například místo Řím, Itálie se uvede Roma, Italia

Pokud není český název, preferovat mezinárodní či anglický

Pokud je tato volba zaškrtnuta a není pro místo český název, použije se mezinárodní či anglický název. Jinak se použije místní název. Např. místo Al Wahat, Jalu se použije "االواحات , جالو ".

Přidávat k názvu kraje/provincie i okres

V případě této volby se do pole provincie zapíše jak kraj, tak okres, například Středočeský kraj, okres Praha východ

Přidávat do lokalit názvy městských částí/katastrálních území

Do pole lokality se uvede i městská část nebo katastrální území, například Malá Strana

Pokud není pozice ve městě, použít nejbližší město

Pokud není pozice uloženÁ ve fotce ve městě, může se použít nejbližší město do vzdálenosti uvedené v nastavení

Průměrovat pozice

Pokud Vaše GPS ukládá pozice v pravidelných časových intervalech, nejlepší výsledky dosáhneme pomocí této volby. Pokud však GPS ukládá pozice pouze v případě detekované změny polohy a jinak čeká, zpravidla je lepší použít nejbližší předchozí pozici, zejména pokud fotografujeme delší dobu na jednom místě.

Výškopisné servery poskytují on line informace o nadmořské výšce.

Open-elevation nevyžaduje registraci, ale je zpravidla hodně přetížený. Server GeoNames vyžaduje bezplatnou registraci, ale je podstatně rychlejší.

Otázky

Jak importovat trasu ve formátu GPX

Je třeba použít navigaci nebo mobilní aplikaci, která dokáže nahrávat trasu. Příkladem je aplikace osmAnd. Vytvořený soubor GPX musíme z telefonu zkopírovat, buď připojením telefonu k počítači nebo třeba tak, že si soubor z telefonu pošleme emailem. Pokud soubory GPX nahrajeme do adresáře s fotkami, nabídne se automatický import souborů do programu při otvírání fotek.

Jak získat ID pro GeoNames

Pro získání identifikátoru je třeba se bezplatně zaregistrovat na tomto serveru a následně získané ID vyplnit v nastaveních.

Jak importovat nebo aktualizovat zeměpisné soubory.

Soubory stačí stáhnout z webových stránek programu a nakopírovat do podadresáře ..\Fotkopis\geodb. Datové soubory není nutno rozbalovat, pokud jsou nahrány jako archiv, program si je rozbalí sám. Následně je nutné program restartovat a v nastaveních zvolit zeměpisnou oblast.